Ritim ve Koordinasyon (life kinetik)


Sosyal yaşamda ve sportif faaliyetlerde bedenini gelen uyaranlara karşı doğru kullanmada bununla beraber hareketlerini organize etmede güçlük çekme durumudur. ritim ve koordinasyon sistemi beynimizi etkin kullanabilme, dikkat dağınıklığından kurtulma, çözüm üretebilme yeteneği ve öğrenmede kolaylık sağlayan bir sistemdir. Beynimizin sol lobunu aynı anda kullanılmasını temel almaktadır.

Life Kinetik Nedir, Neyi Amaçlar?

Life Kinetik; en kısa haliyle görsel algı ve egzersiz ile beynimizin kullanmadığımız kısımlarını geliştirerek bu kapasitenin artırılmasını sağlar. Normal sağlıklı bir insan beyninin oransal kullanımı hakkında çeşitli bilgiler olmasına karşın net bir yüzdelik bilgi bulunmamaktadır. Fakat tek gerçek olan beynimizin sadece bir kısmını kullandığımız ve kullanmadığımız büyük bir kısmının olduğudur. Bu yüzden Life Kinetik olarak amacımız beynimizin olanaklarını daha iyi şekilde kullanarak kişisel performans ve başarımızı artırmaktır.
Beynimizin sağlıklı çalışması için öncelikle spor yapmak, beynimizin tazelenmesi için (özellikle uzun vadede) önemli bir olgudur.Ayrıca eğlenceli bir şeyler yapmak hem stres düzeyimizi düşürmemize, hem de beynimizin tazelenmesine yardımcı olur. Fakat zihin geliştirici olan eğlenceli oyunlar tercihtir. Bunun dışında, yeni birşeyler öğrendiğimizde beynimiz bu duruma uyum sağlamak için yepyeni bağlantılar geliştirmek zorunda kalır.

Beyin egzersizleri ve beynimizin sürekli değişik yönlerde çalışması beynimizin yeni nöron bağlantıları geliştirmesine yol açar. Örneğin ünlü Alman Fizikci Albert Einstein’ın beyni üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Einstein’ın beyninin beklenenin aksine normal insan beyninin dörtte üçü kadar olduğu fakat beynindeki nöronlar (sinir hücresi, sinir sistemini oluşturan hücre) arasındaki ilişki sayısının da diğer insanlara oranla çok daha fazla olduğunu tesbit edilmiştir.
Yani sonuç olarak beynimizin kapasitesini gösteren beynimizin boyutu değil, beynimizdeki nöron sayısı ve gelişimidir. Bunu da Life Kinetik’in eğlenceli egzersizleriyle artırmak mümkün. Bu yüzden belirli bir program dahilinde çalışılmalıdır.Ayrıca Life kinetik sadece sporcuların başarısı için değil herkes için uygulanabilir bir programdır.

Life Kinetik, üç antrenman alanına sahiptir. Bunlardan ilki esnek vücut kontrolüdür.

1- Esnek vücut kontrölü

Burada vücut, dış dünyadan gelen uyaranlara karşı hazır olmayı ve uygun biçimde davranabilmeyi öğrenerek gerçekleştirmesi gereken işi rahatça başarır.

2- Görsel sistem

Life Kinetik’in ikinci en büyük çalışma alanıdır.
Hemen hemen herkes görsel algı ve göz kasları ile ilgili problem yaşamaktadır. Araştırmalarımızdan da göreceğiniz gibi hiç kimsenin mükemmel bir görsel sistemi yoktur. Sağ ve sol gözümüz arasında farklılıklar vardır. Aynı şekilde çalışmazlar. Bunun anlamı, beyin her iki gözden iki farklı resim alır ve bu iki resmi birleştirerek görmede netlik sağlar. Beyin, birçok resimle karşılaştığında bunları birleştirmek için çok çaba sarf eder ve çalışması yavaşlar. Life Kinetik çalışmasıyla uygulanan görsel egzersizler sonucunda göz sisteminin kalibrasyonu sağlanarak günlük yaşantıdaki farkındalık artırılmış olur.

A- Göz Takip Hareketleri: En doğru gözle takibi kitap okurken yapmaktayız. Yapılan araştırmalarda okuma ve hatta doğru yazma faaliyetlerinde başarısız olan birçok çocuğun aslında gözle takip etme eksikliği olduğu belirlenmiştir.

B- Görüş Alanı: Bunun anlamı çevresel görüşü kuvvetlendirmektir. Bir noktaya konsantre olursak ancak o noktayı algılamaya devam edebiliriz. Bu; gözlerin görebilme yeteneği ile değil beyin performansıyla ilgilidir. Life Kinetik’in amacı görüş alanımızı mümkün olduğu kadar geniş tutmaktır. Yapacağımız çalışmalarla görüş alanımızı 10 cm ye kadar genişletebiliriz (iki parmak görüş alanı).

C- Gözün Odaklanması: Normalde dominant göz bu işten sorumludur. Kesinlikle genetik bir durum değildir, aksine tam bir tesadüftür. Günün birinde bir göz bu işi yapmaya başlar ve bir ömür boyu bundan sorumlu olur. Bu göz her zaman çok sağlam bir görsel kabiliyete sahiptir fakat bazen bu mümkün olmayabilir ve biz büyük sorunlarla karşılaşabiliriz. Amacımız dominant olmayan bu diğer gözümüzün görsel kabiliyetlerini geliştirmektir. Bu amacımıza ulaşırken günlük yaşantımızda bazı rahatlamalar olacaktır.

3- Bilişsel beceriler

A- Hafıza Çalışmaları: Kafamızın içinde birçok seçenek mevcuttur ve dikkatimizi dağıtmadan uygun olan seçeneği en hızlı şekilde seçmeye çalışırız. Çalışan hafıza kısa süreli hafızanın bir parçasıdır. Uzun süreli hafıza beynimizin arka kısmında bulunur ve yavaş çalışır. Çalışan hafıza ise ön tarafta bulunur ve oldukça hızlı çalışır. Zeka testlerinin birçoğu çalışan hafızanın çalışma durumunu ölçer.

B- Algı Çalışmaları: Detaylı sinyalleri nasıl daha hızlı algılarım ve duruma uygun olanları nasıl organize ederim. İşte Life Kinetik’in amacı bunun antrene edilerek geliştirilmesidir. Bununla beraber insan beyni önemli şeyleri önemsizlerden ayırt eder.

C- Anımsama Çalışmaları: Beynimizin arkasında depolanan bilgiyi ihtiyaç duyduğumuz zaman çok çabuk bulmamız gerekir. Bu bilgi, kelimeler, cümleler, hareketler vs. gibi birçok şey olabilir. Yine beynimizin anımsama özelliğini de Life Kinetik sayesinde daha yüksek seviyelere çıkaracağız.

Çocukların davranışlarındaki gelişmeleri: Çocuklardaki kendine güvenin artışı dikkat çekiyor. Ayrıca çocukları %50’si daha düzenli ve disiplinli oldular.

Çocukların okuma ve yazma problemlerindeki gelişmeler: Antrenörlerimizden biri, daha sonra okuma problemi olan çocuklarla özel olarak ilgilendi. 3 haftadan sonra hayret verici bir sonuç elde edildi. Kızlardan biri 15 yaşındaydı ve bu da demek oluyordu ki bu probleme uzun süredir sahipti. 3 hafta sonrasında kız yaşadığı problemini %60 civarında geliştirdi ve hata oranında %40 azalma oldu. 13 yaşındaki diğer bir kız ise 10’luk puan sistemiyle düzenlenen yine aynı yöntemlerle kendini 3 puandan 8 puana yükseltti.

Çocukların okuma becerilerindeki gelişimler

Ardından farklı bir teste ilkokul 2.sınıf öğrencileriyle başladık. Bu test Avusturya’ da uygulandı çünkü onların ‘’Salzburger Readingscreening’’ isimli bir okuma testleri var. Bu test tüm ilkokullarda uygulandı ve genel amaç olarak öğrencilerin okuma becerisindeki gelişmeleri ölçüldü. Günlük 15-20 dakikalık toplam 4 hafta süren süreç sonunda bu sonuçla karşılaştık: Ortalama ilerleme %62. Bir kız çocuğu %2geriledi, ancak tabloda görüldüğü gibi kendisinin ne kadar ileride olduğu (normalden) açıkça ortada. Bu testte 4 dakika içinde kaç kelime okunduğu, bunlardan kaçının doğru telaffuz edildiği ve metnin ne kadarının anlaşıldığı ölçüldü. Bu kız her iki testte de hiç hata yapmadı ancak, ikinci testte daha az kelime okuyabildi. Daha çok göze çarpan ise daha önce çok kötü olan öğrencilerdeki ilerleme oldu. 1,5 yıldır okuma alıştırmaları yapmalarına rağmen Life Kinetik ile %280’e varan gelişmeler sergilediler.