Özel Öğrenme Güçlüğü


Özel Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir.

Zeka düzeyi normal veya normalin üzerinde olmasına rağmen bilgileri almada ve işlemlemede zorlanılan, organize olmada problem yaşanan nöro-gelişimsel bir bozukluktur

Özel öğrenme güçlüğünün çeşitleri


  • Disleksi (okuma güçlüğü) Okurken atlama, anlamı bozma, harf – ses uyumu bozukluğu, hızlı okuyamama, harflerin ya da hecelerin yerini değiştirme, heceleme ya da anlamama gibi bir takım bozukluklar görülür.
  • Disgrafi (yazma güçlüğü)  Yazım hataları, okunaksız ve düzensiz el yazısı, bazı harf, rakam ve sözcükleri ters yazma, b-d, m-n, ı-i, d-t, g-ğ, g-y gibi harfleri karıştırma, sözcükler arasında boşluk bırakmadan ya da sözcüğü birkaç parçaya bölerek yazma gibi bozuklulara rastlanır.
  • Diskalkuli (aritmetik bozukluk) Matematik terimlerini, kavramları anlayamama, sayı ve sembolleri tanıyamama, gerekli sembolleri kullanma, eldeli sayıları toplamayı unutma, çarpım tablosunu öğrenmede sınıf arkadaşlarına göre çok geri kalma, problem çözümünde izlenecek adımlara karar verememe biçiminde kendisini gösteren bozukluklarla karşılaşılır

İstanbul Duyu Bütünleme olarak bu konuda yaptığımız çalışmalarımız ile bu sorunu yaşayan çocuklarımıza destek ve eğitim veriyoruz.

Özel Öğrenme Güçlüğü