Duyu Bütünleme | Otizm | Gelişim Geriliği

Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri 3 yaşından önce kendini göstermeye başlayan, ilk olarak gelişim evrelerinde gecikme ile farkedilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Otizm; sosyal alanlarda iletişim kurmada sorunlar, stereotip hareketler, kalıp ve obsesyonlarla kendini gösterir. Çocuklar gelişim süreçlerinde bireysel farklılıklarından ötürü, diğerlerine göre erken veya geç gelişim gösterebilirler.Fakat bu gecikme otizmli bireylerde anormal düzeye gelir ve bu durum ebeveynleri endişelendirmeye başlar.

Otizm belirtileri

Ebeveynlerin çocuklarında ilk gözlemledikleri otizmsel bulgular genellikle adına tepki vermemesi, göz kontağı kurmaması, iletişime kapalı olması durumlarıdır.Bunların yanında otizm belirtileri olarak gözlemleyebileceğimiz bulgular şunlardır;
 • Seslenildiğinde tepkisiz kalma
 • Hayali oyun kuramama
 • Oyuncaklarıyla işlevsel oynamama (Örn: arabaları yanyana dizme)
 • Dönmekten veya nesneleri döndürmekten hoşlanma (Örn: araba tekerleklerini çevirip izleme, dönen çamaşır makinesini seyretmekten hoşlanma)
 • Anlamsız sesler çıkarmaktan hoşlanma (Örn: sürekli mırıldanma hali veya sürekli şarkı söyleme)
 • El çırpma ve sallanma hareketleri(Örn: sağa-sola hareket etme, heyecanlandığında ellerini sıkma veya sallama)
 • Hareketli ve ışıklı nesneleri izlemekten hoşlanma( Örn: televizyon izleme, topu atıp seyretme gibi)
 • Yaşıtlarının oyunlarına ilgisiz kalma(Örn: oyun sırasında dış etkenlerin sürekli dikkatini dağıtması veya kendiliğinden oyuna dahil olmama)
 • Ufak değişikliklere bile aşırı tepki gösterme (Örn: farklı bir yoldan gittiğinizde ağlama nöbetleri)
 • Rutinleri bozulduğunda aşırı tepki gösterme (Örn:yemeğini mutfakta yediğinde ağlama nöbetleri)
 • Konuşmada gecikme (Örn: hiç konuşamama veya kelime sayısının az olması)
 • Nesneleri sürekli olarak yan yana veya üst üste dizme takıntısı
 • Ekolali (söylenenleri tekrar etme ) (Örn: Nasılsın? diye sorulduğunda - Nasılsın? diyerek cevaplama)
 • Sürekli olarak gözlerini kaydırma (yan bakışlar)
 • Aşırı hareketlilik veya harekete karşı aşırı duyarlılık( Örn: merdiven çıkarken kaygılanma veya yüksek yerlere çıkıp atlama hali, sürekli koşma hali)
 • Anlamdıramadığımız kaygı durumları varsa (hiç bir sebep yokken ağlama nöbetleri, her zaman yaptığı şeyi ısrarla yapmak istememesi)
 • Televizyona, tablete aşırı bağlılık
 • Bir oyunda yeterli süre kalamama, sürekli olarak yer ve etkinlik değiştirme
 • Postür bozuklukları (Örn: yerde veya sandalyede otururken sürekli koluyla destek alma ihtiyacı duyma)
 • Jest ve mimikleri kullanmama
 • Bazı nesnelere aşırı bağlılık(Örn: elinde sürekli nesne taşıma isteği)
 • Farklı dokuda veya renkte giysiler giydirildiğinde aşırı tepki verme gibi durumlarda
  Çocukta otizm belirtileri olduğu söylenebilir. Bu özelliklerden bazılarına sahip olması, çocuğun otizm tanısı alması için yeterli değildir. O yüzden mutlaka bu konuda donanımlı kişilerden profesyonel destek alınmalıdır.

Benzer Yazılar


Çocuklarda görülen gelişimsel bozuklukları eğer ki erken dönemde gerekli olan tanı ve tedaviler ile kontrol altına alınmazsa, ilerleyen dönemlerde gerek anne babaların gerekse çocukların pek çok farklı alanda ciddi anlamda zorlanmasına sebep olacaktır.


©Copyright 2020 | İstanbul Duyu Bütünleme

Seolu Web Tasarım