Duyu Bütünleme


Duyu Bütünleme

İnsanın dış dünyayı anlama ve onunla iletişime geçmesi için gerek duyduğu bazı özellikler vardır. Bunlar duyularımızdır. Eğer fiziksel bir engeli yoksa her insan bu duyularla dünyaya gelir. Fakat kimilerimiz hem…

Daha Fazlası
Otizm


Otizm

Çocuğun gelişim dönemlerinden duyu-motor döneminin sonunda gözlemlenmeye başlayan, nedeni henüz tam olarak bilinmeyen,genetik ve çevresel faktörlerle şekillenen,karmaşık gelişimsel bir bozukluktur.

Daha Fazlası
Refleksoloji


Refleksoloji

Refleksoloji sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bununda nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını savunur. Başta Rusya ve Amerika’daki engelliler…

Daha Fazlası
Gelişimsel Bozukluk


Gelişimsel Bozukluk

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar’ın en temel özelliği iletişim kurmada zorluk ve buna bağlı olarak sosyal ilişkilerde zayıflıktır. Yenidoğan ve erken çocukluk döneminden itibaren gelişimsel farklılıklar söz…

Daha Fazlası
Dil Konuşma Desteği


Dil Konuşma Desteği

Dil ve Konuşma Desteği; erken yaşta fark edilmeyen, edildiği halde tedavisi ihmal edilen konuşma bozuklukları, birçok yönüyle çocuğun yaşamını olumsuz etkiliyor. En geç 3 yaşına kadar konuşma gelişimini…

Daha Fazlası
Gelişim Geriliği


Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği; biyolojik veya çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle bireyin sosyal duygusal, dil, fiziksel ve zihinsel gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumudur. Bu durumu erken farketmek…

Daha Fazlası
Dikkat Eksikliği


Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Temel olarak Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği ve dikkat problemi, Dürtüsellik şeklinde görülen olumsuz etkileri yaşam boyu devam eden nörobiyolojik bir hastalıktır…

Daha Fazlası
Ritim ve Koordinasyon


Ritim ve Koordinasyon

Sosyal yaşamda ve sportif faaliyetlerde bedenini gelen uyaranlara karşı doğru kullanmada bununla beraber hareketlerini organize etmede güçlük çekme durumudur. ritim ve koordinasyon sistemi beynimizi etkin…

Daha Fazlası
Özel Öğrenme Güçlüğü


Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal ya da normalin üzerinde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve ….

Daha Fazlası
Bireysel Eğitimler


Bireysel Eğitimler

Bireysel eğitim programları yapılan değerlendirmeler sonucu her bir çocuk için özel olarak yapılandırılmış olup gelişim basamaklarını takiben sürdürülür. Bütüncül bir eğitim yaklaşımı izleyen kadromuzla bireyin…

Daha Fazlası
Okul Desteği


Okul Desteği

Okul öncesi ve ilkokul çağında sosyal ve akademik anlamda gerekli beceriyi gösteremeyen ve uyum problemi yaşayan çocuklara verilen eğitim desteğidir. Normal gelişim gösteren çocuklarda da sıklıkla rastladığımız…

Daha Fazlası
Grup Eğitimleri


Grup Eğitimleri

Maalesef ki normal gelişim gösteren çocuklarla beraber eğitim almakta problem yaşayan veya bu tür eğitim veren merkezler bulmakta güçlük çeken çocuklarımızın akranlarıyla iletişim kurma, paylaşma, beraber…

Daha Fazlası