Grup eğitimleri


Maalesef ki normal gelişim gösteren çocuklarla beraber eğitim almakta problem yaşayan veya bu tür eğitim veren merkezler bulmakta güçlük çeken çocuklarımızın akranlarıyla iletişim kurma, paylaşma, beraber hareket etme ve sosyal yaşantılara uyum sağlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir grup eğitimi sistemidir.

Grup eğitimlerimiz yalnızca okul öncesi eğitimi kapsamında değil gruba uygun duyu bütünleme çalışmalarını ve uygun olan motor becerileri kazandırmayı sağlamaktadır.Grup eğitimi özellikle çocukların iletişim becerilerini, sosyal becerilerini, eğitime karşı olan motivasyonlarını artırmaya yönelik başarılı yöntemlerden biridir. Çocuklar grup içerisinde sıra alma, dinleme, bekleme gibi beceriler edinir ve günlük hayatta karşılaştıkları problemleri uzman eğitimciler rehberliğinde güvenli bir ortamda tecrübe etme fırsatı bulurlar.

  • Sosyal iletişimin arttırılması
  • Paylaşımın sağlanması
  • Ortak çalışmalara katılımın sağlanması
  • Toplum içinde beklenen davranışların kazandırılması
  • Öz bakım becerilerinin kazandırılması
  • Dil gelişimine yönelik çalışmalara katılımın sağlanması
  • Günlük yaşam becerilerinin kazandırılması
  • Toplumsal kuralların öğrenilmesi ve uygulanması
  • Sosyal davranışların kazandırılması amaçlanır.

Grup eğitimi küçük bir toplum örneği olarak düşünülmelidir. Kendi seviyesine yakın arkadaşları çocuklara model olabilir ve yönergeyi daha kısa sürede kazanabilir. Grup eğitimi, yapılan bütün eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının bir uygulama alanı olarak görülebilir.