Dil ve Konuşma Desteği


Dil ve Konuşma Desteği; erken yaşta fark edilmeyen, edildiği halde tedavisi ihmal edilen konuşma bozuklukları, birçok yönüyle çocuğun yaşamını olumsuz etkiliyor. En geç 3 yaşına kadar konuşma gelişimini tamamlaması gereken çocuklarda farklı gerekçelerle ortaya çıkan konuşma bozuklukları zamanla konuşma kaygısı, sosyal fobi ve okul fobisine dönüşebiliyor.

Gelişimin tam ve zamanında olabilmesi için çocuğun önce işitmesi, yeterince sözlü konuşma duyması ve söz üretebilmesi gerekir. Kişinin söz üretebilmesi için de sesleri doğru algılaması ve konuşma organlarını düzgün kullanabilmesini şarttir. Bazen konuşma bozukluğunun altında farklı nedenler yatabilir.

Dil Konuşma Desteği

Dil ve konuşma bozukluklarının sebepleri nelerdir ?


Dil ve konuşma bozukluklarının çeşitli nedenleri vardır. Konuşmayı sağlayan kas ve kemik yapılarındaki değişiklikler, yarık damak, diş problemleri, beyin ya da sinirlerde meydana gelen problemler, işitme kaybı, serebral palsi, parkinson, als gibi nörolojik bozukluklar, beyin hasarı ve mental retardasyon (zeka geriliği), otizm, asperger, down sendromu, apert sendromu, velokardiyofasiyal sendrom gibi genetik sendromlar, dil ve konuşma problemlerinin nedenleri arasında sayılabilir.

Çocuklar Neden Dil ve Konuşma Güçlüğü Yaşıyor?

Konuşma güçlüğünün temelinde iki büyük faktör bulunuyor. Bunlardan ilki çocukla ilgili olan nedenler ikincisi ise çevreyle ilgili olan nedenler.

Çocuğun kendisiyle ilgili olan nedenleri, zekâ, sağlık, işitme, sinir kas sağlığı ve aralarındaki eşgüdüm sorunları, konuşma organlarındaki sorunlar, olgunlaşma, cinsiyet, duygusal durumları da içine alan geniş bir çerçevede incelemek çok daha doğru olacaktır. Ancak çocuğun bedensel yetersizlikleri yanında çevresel nedenler de dil ve konuşma güçlüğüne neden olabilir.

Çocuğun çevresinden alacağı doğru uyarım ve teşviklerin zenginliği onun konuşmasını sağlar. Konuşmayı öğretmede kullanılan yanlış metot, ya da ailenin sosyo ekonomik durumu nedeniyle yetersiz ya da zengin olmayan uyarımların kullanılması da konuşma güçlüğünün nedenleri arasında sayılabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda, dil ve konuşma güçlüğü yaşıyor olmalarının en büyük belirtisi gecikmiş konuşma olarak adlandırdığımız, akranlarına oranla çok daha geç konuşmaya başlaması ve diğerlerine oranla çok daha geri bir konuşma gelişimine sahip olmalarıyla anlaşılabilir. Çocuklarının 2 ya da 3 yaşına gelip halen konuşmadıklarını ailelerin fark etmesi dil ve konuşma güçlüğünün en büyük belirtilerindendir. Geç ve yavaş gelişen bir konuşma hemen her anne babanın dikkatini çeker.

Bu sorunda çocuklar çok zor anlaşılan birkaç kelime ya da hiç konuşmama gibi belirtiler gösterirler. Kelime dağarcıklarında büyük bir eksiklik vardır. Belirli kelimelerin dağarcığa kazandırılmasında da sorunlar yaşarlar. Dilsel becerilerdeki eksikliği büyük ihtimalle jest ve mimiklere kaydırarak tamamlama yolunu seçerler. Yani konuşmaktan çok işaretler ve hareketlerle ifade yolunu seçerler.

Çok daha ileri seviyede konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarda ifadeler, fiziksel güç ile yapılır. İletişim kurmak istediği kişilere vurmak, eşyaları itmek, çekmek, hareket ettirerek işaret etmek gibi daha çok fiziki güce yönelirler. Bu aynı zamanda uyum problemlerine yol açar. Bu tür çocuklar kolay kolay kimseyle anlaşamazlar. Anlaşılamadıklarında gösterdikleri fazla fiziki güç onları her geçen gün biraz daha yalnızlaştıracaktır.

Tüm bu belirtiler çocuğunuz büyük ihtimalle dil ve konuşma güçlüğü yaşadığının da birer habercisidir.

Dil Ve Konuşma Güçlüğünde Aileler Ne Yapabilir?

Ailelerin, yukarıda değindiğimiz sorunlardan birini hissettiklerinde ya da kuşkulandıklarında, mutlaka bir uzmandan destek almaları gerekiyor. Çünkü dil ve konuma güçlüğü ne kadar erken tanılanabilirse tedavisi de o kadar erken başlayacaktır.

Çocuğunuzu Mutlaka Bir Dil ve Konuşma Terapistine Götürün. Ailelerin en çabuk fark ettikleri konuşma güçlüğü olan konuşmada gecikmeden şüphelenildiğinde mutlaka bir dil ve konuşma terapistinden destek alınmalıdır. Erken dönemde tespit edilebilecek dil ve konuşma bozukluklarının sorun olmaktan çıkarılması erken fark edilmesiyle de ilgilidir.

Dil ve konuşma terapistine  ulaşamazsanız bu alanda uzmanlık eğitimi almış işitme ve zihinsel engelliler öğretmenlerinden, psikologlardan, odyologlardan yardım alınabilir.

Dil ve Konuşma Güçlüğü Nasıl İyileştirilir?

Alanında uzmanlar tarafından verilecek olan terapilerle konuşmanın önündeki engeller kaldırılabilir, dil ve konuşma güçlüğü destek eğitim programları konuyla ilgili pek çok sorunu çözmeye yönelik olarak yapılan eğitimlerdendir.

Burada yapılan dil ve konuşma güçlüğü etkinlik örnekleri inceleyerek konuşma güçlüğünün tedavisinde uygulanan terapiler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Gecikmiş konuşma nedir?

Kişinin kendisinden beklenen yaşta uygun dili kullanamamasıdır. Konuşma gelişimi 2, 5 yaşında tamamlanmış olmalıdır. Eğer bir çocuk 3 yaşına geldiği halde hala konuşamıyorsa bu durum gecikmiş konuşma olarak adlandırılabilir. Ciddi bir sorundan kaynaklanıyor olabilir ve kesinlikle ihmal edilmemelidir. Bir çocuk 2 yaşında eğer tek tek sözcük kullanamıyorsa ebeveyn durumdan şüphelenmelidir. Bir konuşma gecikmesi söz konusu olabilir.Gecikmiş konuşma bozukluğunun; aile içerisindeki iletişimin yetersizliği, konuşma organlarındaki kusurdan, çoğunlukla otizm, asperger gibi rahatsızlıklara bağlı ortaya çıkmaktadır.