Çocuğunuzda Duyu Bütünleme Problemi Var mı?

Duyu Bütünleme | Otizm | Gelişim Geriliği

Çocuğunuzda Duyu Bütünleme Problemi Var mı?


1. Çoğu zaman huysuzdur veya çabuk öfkelenir mi?

EvetHayırCevap Yok


2. Çoğu zaman size yapışır mı?

EvetHayırCevap Yok


3. Çok aktif ve sakinleştirilmesi zor mudur?

EvetHayırCevap Yok


4. Çevredeki sesler/ gürültüler vs. Sebebiyle çok heyecanlanır mı?

EvetHayırCevap Yok


5. İşitsel ya da görsel uyaranlar dikkatini dağıtır mı?

EvetHayırCevap Yok


6. Sessiz olmasını ya da dikkatinivermesini istediğinizde yerinde duramaz ve kıpır kıpırmıdır?

EvetHayırCevap Yok


7. Ellerini, yüzünü saçını yıkamaktan yada banyo yapmaktandolayı hoşnutsuz mudur?

EvetHayırCevap Yok


8. Başkalarıyla çarpıştığından şikayet eder mi?

EvetHayırCevap Yok


9. Pürüzlü yiyecekleri( çiğneme gerektiren, gevrek) ya da yeni yiyecekleri yiyecekler denemekten dolayı hoşnutsuz mudur?

EvetHayırCevap Yok


10. Bazı kıyafetlerin onu kaşındırdığından, fazla sıkı olduğundan ya da etiketinden şikayet eder mi?

EvetHayırCevap Yok


11. Çoğu zaman başka çcuklarla çarpışır, onları iter ya da fazla sert oynar mı?

EvetHayırCevap Yok


12. Ya sadece çok hafif kıyafetler tercih eder ya da sıcak havada bile uzun kollukıyafetleri tercih eder mi?

EvetHayırCevap Yok


13. Çok fazla gıdıklanır mı?

EvetHayırCevap Yok


14. Fiziksel olarak acı verici olaylara normalden fazla tepki verir ya da çok az tepki verir mi?

EvetHayırCevap Yok


15. Gruptan geri çekilme ya da yakın mesafeden hoşlanmama eğilimi var mıdır?

EvetHayırCevap Yok


16. Oyun alanlarındaki hızlı hareket eden ya da dönen aletlere ilgi gösterir ve kolay kolay başı dönmez?

EvetHayırCevap Yok


17. Platformda yürümek ya da koşmak yerine yerine atlı karıncanın üstünde kalmak ister?

EvetHayırCevap Yok


18. Evde özellikle mobilyaların üzerinde zıplamak, sandalyede sallanmak yada dönmek gibi aktivitelerden hoşlanır mı?

EvetHayırCevap Yok


19. Baş aşağı durmaktan hoşlanır mı?

EvetHayırCevap Yok


20. Salıncak ya da kaydırağa binmek istemez ya da temkinli biner?

EvetHayırCevap Yok


21. Ayağının yerden kalkmasından hoşnut değildir? ( sandalyede ayağa kalkmak, zıplamaca) veya oyunda yere çok yakın durma)

EvetHayırCevap Yok


22. Denge ile ilgili zorluk yaşar mı? Ya da çabuk düşer mi?

EvetHayırCevap Yok


23. Yüksekten veya bir yere tırmanmaktan korkar mı?

EvetHayırCevap Yok


24. Beklenmedik hareketlerden ya da başkasının onu hareket ettirmesinden hoşnutsuz olur mu?

EvetHayırCevap Yok


25. Yeni hareketler denemekten hoşnutsuzdur ya da yeni hareketleri öğrenmede zorluk çeker mi?

EvetHayırCevap Yok


26. Araba, uçak ya da hareket eden taşıtlar (asansör dahil) onu tutar mı?

EvetHayırCevap Yok


27. Bebek, araba gibi oyuncakları kullanarak sıralı ve konusu olan sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: bebek uyanır, giyinir,kahvaltı eder..)

EvetHayırCevap Yok


28. Oynamak istediği oyuna sizi dahi eder mi?

EvetHayırCevap Yok


29. Bakım verdiği bir bebekle sembolik oyun oynar ve sizi de duygusal yakınlık ve şefkat için arar mı?

EvetHayırCevap Yok


30. Kararlılık, keşif ya da agresyon içeren sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: askerleri savaştırma, arabaları yarıştırma, birinin evine gitmek)

EvetHayırCevap Yok


31. Karşıdan kaşıya geçerken beklemesi gerektiği gibi kuralları anlar mı?

EvetHayırCevap Yok


32. Davranışlarının bir sonucu olduğunu anlar mı? ( ör: yaramazlık yaparsa ceza alacağını, iyi davranırsa sizin memnun olacağınızı)

EvetHayırCevap Yok


33. Öfke krizlerini atlatması uzun sürer mi?( 1o dak. Dan fazla)

EvetHayırCevap Yok


34. Akranlarıyla oynamakta zorluk çeker mi?

EvetHayırCevap Yok


35. Rutindeki değişikleri sevmez ve her şeyin aynı olmasını ister mi?

EvetHayırCevap Yok


36. Tehlikenin farkında değildir ve çoğu zaman yaralanmayla sonuçlanan riskli davranışları var mıdır?

EvetHayırCevap Yok


37. İki elin kullanılmasını gerektiren aktivitelerde iki elini de kullanır mı? ( ör: boya yaparken kağıdı tutmak, su koyarken bardağı tutmak gibi)

EvetHayırCevap Yok


38. Giyinmekte zorlanır mı?

EvetHayırCevap Yok


39.Yeni oyunları denemek istemez ve hep bildiği oyunları oynamak ister mi?

EvetHayırCevap Yok


40. Oyuncakları kullanmakta ya da tutturucu aletleri kullanmakta ( düğme,fermuar,mandal,toka...) zorluk çeker mi?

EvetHayırCevap Yok


41. Sakardır ve kolayca bir yerlere çarpar mı?

EvetHayırCevap Yok


42. Topu iki eliyle yakalamakta zorluk çeker mi?

EvetHayırCevap Yok


43. Kaba motor aktivitelerinde zorluk çeker mi? (ör: bisiklete binme, iki ayağıyla zıplama...)

EvetHayırCevap Yok


44. Sandalyede kambur ya da yayık oturur mu?

EvetHayırCevap Yok


45. Sandalyede kıpırdamadan oturmakta zorluk çeker ya da çok hızlı hareket eder mi? (yürümek yerine koşma....)

EvetHayırCevap Yok


46. Kucağınıza aldığınızda ya da kıyafetlerini giydirirken bedeni çok gevşek midir?

EvetHayırCevap Yok


47. Kapı tokmağını çevirip açmak gibi hafif basınç isteyen aktivitelerde zorlanır mı?

EvetHayırCevap Yok


48. Kalem, makas gibi elle tutulan ya da taşınabilen objeleri gevşekçe tutar ve ya sıkıca kavrayamaz mı?

EvetHayırCevap Yok


49. Elle tuttuğu objeleri çok sıkıca ve gergin mi kavrar?

EvetHayırCevap Yok


50.Kendiliğinden kalem, makas gibi alet kullanılan aktivitelere yönelir mi?

EvetHayırCevap Yok


51. Dikkatsizce ve yarım yamalak mı yer?

EvetHayırCevap Yok