Çocuğunuzda Duyu Bütünleme Problemi Var mı?


  1. Çoğu zaman huysuzdur veya çabuk öfkelenir mi?

  EvetHayırCevap Yok

  2. Çoğu zaman size yapışır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  3. Çok aktif ve sakinleştirilmesi zor mudur?

  EvetHayırCevap Yok

  4. Çevredeki sesler/ gürültüler vs. Sebebiyle çok heyecanlanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  5. İşitsel ya da görsel uyaranlar dikkatini dağıtır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  6. Sessiz olmasını ya da dikkatinivermesini istediğinizde yerinde duramaz ve kıpır kıpırmıdır?

  EvetHayırCevap Yok

  7. Ellerini, yüzünü saçını yıkamaktan yada banyo yapmaktandolayı hoşnutsuz mudur?

  EvetHayırCevap Yok

  8. Başkalarıyla çarpıştığından şikayet eder mi?

  EvetHayırCevap Yok

  9. Pürüzlü yiyecekleri( çiğneme gerektiren, gevrek) ya da yeni yiyecekleri yiyecekler denemekten dolayı hoşnutsuz mudur?

  EvetHayırCevap Yok

  10. Bazı kıyafetlerin onu kaşındırdığından, fazla sıkı olduğundan ya da etiketinden şikayet eder mi?

  EvetHayırCevap Yok

  11. Çoğu zaman başka çcuklarla çarpışır, onları iter ya da fazla sert oynar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  12. Ya sadece çok hafif kıyafetler tercih eder ya da sıcak havada bile uzun kollukıyafetleri tercih eder mi?

  EvetHayırCevap Yok

  13. Çok fazla gıdıklanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  14. Fiziksel olarak acı verici olaylara normalden fazla tepki verir ya da çok az tepki verir mi?

  EvetHayırCevap Yok

  15. Gruptan geri çekilme ya da yakın mesafeden hoşlanmama eğilimi var mıdır?

  EvetHayırCevap Yok

  16. Oyun alanlarındaki hızlı hareket eden ya da dönen aletlere ilgi gösterir ve kolay kolay başı dönmez?

  EvetHayırCevap Yok

  17. Platformda yürümek ya da koşmak yerine yerine atlı karıncanın üstünde kalmak ister?

  EvetHayırCevap Yok

  18. Evde özellikle mobilyaların üzerinde zıplamak, sandalyede sallanmak yada dönmek gibi aktivitelerden hoşlanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  19. Baş aşağı durmaktan hoşlanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  20. Salıncak ya da kaydırağa binmek istemez ya da temkinli biner?

  EvetHayırCevap Yok

  21. Ayağının yerden kalkmasından hoşnut değildir? ( sandalyede ayağa kalkmak, zıplamaca) veya oyunda yere çok yakın durma)

  EvetHayırCevap Yok

  22. Denge ile ilgili zorluk yaşar mı? Ya da çabuk düşer mi?

  EvetHayırCevap Yok

  23. Yüksekten veya bir yere tırmanmaktan korkar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  24. Beklenmedik hareketlerden ya da başkasının onu hareket ettirmesinden hoşnutsuz olur mu?

  EvetHayırCevap Yok

  25. Yeni hareketler denemekten hoşnutsuzdur ya da yeni hareketleri öğrenmede zorluk çeker mi?

  EvetHayırCevap Yok

  26. Araba, uçak ya da hareket eden taşıtlar (asansör dahil) onu tutar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  27. Bebek, araba gibi oyuncakları kullanarak sıralı ve konusu olan sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: bebek uyanır, giyinir,kahvaltı eder..)

  EvetHayırCevap Yok

  28. Oynamak istediği oyuna sizi dahi eder mi?

  EvetHayırCevap Yok

  29. Bakım verdiği bir bebekle sembolik oyun oynar ve sizi de duygusal yakınlık ve şefkat için arar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  30. Kararlılık, keşif ya da agresyon içeren sembolik oyunlar oynar mı? ( ör: askerleri savaştırma, arabaları yarıştırma, birinin evine gitmek)

  EvetHayırCevap Yok

  31. Karşıdan kaşıya geçerken beklemesi gerektiği gibi kuralları anlar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  32. Davranışlarının bir sonucu olduğunu anlar mı? ( ör: yaramazlık yaparsa ceza alacağını, iyi davranırsa sizin memnun olacağınızı)

  EvetHayırCevap Yok

  33. Öfke krizlerini atlatması uzun sürer mi?( 1o dak. Dan fazla)

  EvetHayırCevap Yok

  34. Akranlarıyla oynamakta zorluk çeker mi?

  EvetHayırCevap Yok

  35. Rutindeki değişikleri sevmez ve her şeyin aynı olmasını ister mi?

  EvetHayırCevap Yok

  36. Tehlikenin farkında değildir ve çoğu zaman yaralanmayla sonuçlanan riskli davranışları var mıdır?

  EvetHayırCevap Yok

  37. İki elin kullanılmasını gerektiren aktivitelerde iki elini de kullanır mı? ( ör: boya yaparken kağıdı tutmak, su koyarken bardağı tutmak gibi)

  EvetHayırCevap Yok

  38. Giyinmekte zorlanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  39.Yeni oyunları denemek istemez ve hep bildiği oyunları oynamak ister mi?

  EvetHayırCevap Yok

  40. Oyuncakları kullanmakta ya da tutturucu aletleri kullanmakta ( düğme,fermuar,mandal,toka...) zorluk çeker mi?

  EvetHayırCevap Yok

  41. Sakardır ve kolayca bir yerlere çarpar mı?

  EvetHayırCevap Yok

  42. Topu iki eliyle yakalamakta zorluk çeker mi?

  EvetHayırCevap Yok

  43. Kaba motor aktivitelerinde zorluk çeker mi? (ör: bisiklete binme, iki ayağıyla zıplama...)

  EvetHayırCevap Yok

  44. Sandalyede kambur ya da yayık oturur mu?

  EvetHayırCevap Yok

  45. Sandalyede kıpırdamadan oturmakta zorluk çeker ya da çok hızlı hareket eder mi? (yürümek yerine koşma....)

  EvetHayırCevap Yok

  46. Kucağınıza aldığınızda ya da kıyafetlerini giydirirken bedeni çok gevşek midir?

  EvetHayırCevap Yok

  47. Kapı tokmağını çevirip açmak gibi hafif basınç isteyen aktivitelerde zorlanır mı?

  EvetHayırCevap Yok

  48. Kalem, makas gibi elle tutulan ya da taşınabilen objeleri gevşekçe tutar ve ya sıkıca kavrayamaz mı?

  EvetHayırCevap Yok

  49. Elle tuttuğu objeleri çok sıkıca ve gergin mi kavrar?

  EvetHayırCevap Yok

  50.Kendiliğinden kalem, makas gibi alet kullanılan aktivitelere yönelir mi?

  EvetHayırCevap Yok

  51. Dikkatsizce ve yarım yamalak mı yer?

  EvetHayırCevap Yok

  * ile başlayan alanların doldurulması gereklidir.