Duyu Bütünleme

İstanbul Duyu Bütünleme

Çocuklarda görülen gelişimsel bozuklukları eğer ki erken dönemde gerekli olan tanı ve tedaviler ile kontrol altına alınmazsa,
ilerleyen dönemlerde gerek anne babaların gerekse çocukların pek çok farklı alanda ciddi anlamda zorlanmasına sebep olacaktır.

Duyu Bütünleme Testi
Otizm Testi
Otizm Testi

HİZMETLERİMİZ

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme

İnsanın dış dünyayı anlama ve onunla iletişime geçmesi için gerek duyduğu bazı özellikler vardır. Bunlar duyularımızdır. Eğer fiziksel bir engeli yoksa her insan bu duyularla dünyaya gelir. Fakat kimilerimiz hem…

Otizm

Otizm

Çocuğun gelişim dönemlerinden duyu-motor döneminin sonunda gözlemlenmeye başlayan, nedeni henüz tam olarak bilinmeyen,genetik ve çevresel faktörlerle şekillenen, karmaşık gelişimsel bir bozukluktur….

Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği

Gelişim Geriliği; biyolojik veya çevresel koşulların yetersizliği nedeniyle bireyin sosyal duygusal, dil, fiziksel ve zihinsel gelişim alanlarında yaşıtlarına göre geri kalması durumudur. Bu durumu erken farketmek…

Dikkat Eksikliği

Dikkat Eksikliği

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, Temel olarak Hiperaktivite, Dikkat Eksikliği ve dikkat problemi, Dürtüsellik şeklinde görülen olumsuz etkileri yaşam boyu devam eden nörobiyolojik bir hastalıktır…

Dil Konuşma Desteği

Dil Konuşma Desteği

Dil ve Konuşma Desteği; erken yaşta fark edilmeyen, edildiği halde tedavisi ihmal edilen konuşma bozuklukları, birçok yönüyle çocuğun yaşamını olumsuz etkiliyor. En geç 3 yaşına kadar konuşma gelişimini…

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme Güçlüğü

Özel Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına….

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan, gelişimin bir çok alanında gecikme ya da gerileme şeklinde görülen spektrum bozukluktur. Temel olarak;

  • Sosyal etkileşimin az olması ya da olmaması
  • Dil gelişiminde ve iletişimde bozulma, gerileme olması
  • Sınırlı ilgi ve stereotipik davranışların olması şeklinde kendini göstermektedir

DAHA FAZLASI

Sosyal yaşamda ve sportif faaliyetlerde bedenini gelen uyaranlara karşı doğru kullanmada bununla beraber hareketlerini organize etmede güçlük çekme durumudur. Ritim ve koordinasyon sistemi beynimizi etkin kullanabilme, dikkat dağınıklığından kurtulma, çözüm üretebilme yeteneği ve öğrenmede kolaylık sağlayan bir sistemdir. Beynimizin sol lobunu aynı anda kullanılmasını temel almaktadır.

DAHA FAZLASI

Refleksoloji sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bununda nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını savunur. Başta Rusya ve Amerika’daki engelliler üzerinde özellikle otistik ve spastik engelli çocuklar ile felçli hastalar olmak üzere birçok engel grubunda ciddi gelişmelerin ortaya çıkması sebep olmuştur.
DAHA FAZLASI
Bireysel eğitim programları yapılan değerlendirmeler sonucu her bir çocuk için özel olarak yapılandırılmış olup gelişim basamaklarını takiben sürdürülür. Bütüncül bir eğitim yaklaşımı izleyen kadromuzla bireyin tüm gelişim alanları takip edilip desteklenerek normal gelişim seviyesine çekilmeye çalışılır.
DAHA FAZLASI

Okul öncesi ve ilkokul çağında sosyal ve akademik anlamda gerekli beceriyi gösteremeyen ve uyum problemi yaşayan çocuklara verilen eğitim desteğidir. Normal gelişim gösteren çocuklarda da sıklıkla rastladığımız ve ihmal edilmemesi gereken içe dönüklük, özgüven eksikliği, aşırı sinirlilik, davranış bozukluğu, ani çıkışlar gösterme, sinir krizleri ve ya başarısızlık korkusu gibi durumlarda

DAHA FAZLASI

Maalesef ki normal gelişim gösteren çocuklarla beraber eğitim almakta problem yaşayan veya bu tür eğitim veren merkezler bulmakta güçlük çeken çocuklarımızın akranlarıyla iletişim kurma, paylaşma, beraber hareket etme ve sosyal yaşantılara uyum sağlayabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir grup eğitimi sistemidir.

DAHA FAZLASI

Duyu Bütünleme | Otizm | Gelişim Geriliği

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme 1960 lı yıllarda Amerikalı doktor J.Ayres tarafından, University of Southern California ‘da yapılan araştırma ve çalışmaların ardından uygulamaya konulmuş olan duyu bütünleme terapisi otizm başta olmak üzere bir çok duyusal gelişim bozukluğun onarımında çok büyük aşamalar kaydetmiştir.
Dr. Jean Ayres duyu bütünleme aracılığıyla edinilen bilgilerin işlenip kullanıma hazır hale getirilmesi amacıyla organize edilmesi/düzenlenmesi olarak tanımlamıştır. Duyu bütünlemesi, duyuların algılamaya dönüştürülmesini içeren bir eğitimdir. Merkezi sinir sistemi vücudun çeşitli duyusal sistemlerinden gönderilen duyusal bilgilerden gerekli bilgiyi anlar. İstanbul duyu bütünleme olarak testlerimiz ve ölçümlerimizle eğitim öncesi belirleme çalışmaları yapılabilmektedir.

Duyu Bütünleme Nedir?

İnsanın dış dünyayı anlama ve onunla iletişime geçmesi için gerek duyduğu bazı özellikler vardır. Bunlar duyularımızdır. Eğer fiziksel bir engeli yoksa her insan bu duyularla dünyaya gelir. Fakat kimilerimiz hem genetik nedenler hem de maruz kaldığı çevresel etkenlerden kaynaklı merkezi sinir sistemindeki bazı sorunlar nedeniyle bu duyuları düzgün çalıştıramadığı için dış dünyayı anlama ve iletişim kurmakta sınırlı kalırlar. İstanbul duyu bütünleme olarak tespitimiz; çocuğun gelişim basamaklarının sekteye uğramasına neden olur. Bu terapi ile sekteye uğrayan gelişimde ilerlemeler sağlanır.

DAHA FAZLASI